Pratite nas

POLITIKE

Naši mladi ostaju u našoj zemlji

Stvorit ćemo društvo bazirano na ravnopravnom položaju mladih. Osigurat ćemo mladima priuštivo stanovanje kroz različite modele, povećati kapacitete u studentskim domovima, a poticat ćemo i otvaranje novih te bolje plaćenih radnih mjesta za mlade.

Godine HDZ-ove vladavine pretvorile su mlade u građane drugog reda koji su na svim osnovama potpuno isključeni iz društva. Nepostojanje politike razvoja sektora s bolje plaćenim radnim mjestima te izostanak suvisle stambene politike rezultiralo je time da mladi ostaju do 34. godine života u roditeljskom domu, po čemu smo najgori u Europskoj uniji. Troškovi studiranja porasli su za 37 %, a država ne nudi adekvatna rješenja u pogledu smještaja, prehrane i regulacije studentskog rada.

Samo prošle godine 3000 studenata u Zagrebu i 1000 studenata u Splitu nije primljeno u studentske domove. Zdravstveni sustav je u kolapsu, preko 50 000 mladih ima problem s mentalnim zdravljem, a na kontrolni pregled kod dječjeg i adolescentnog psihijatra čeka se 169 dana. Izostaje jasna vizija razvoja sektora mladih te ga se ciljano nastoji zarobiti, što svjedoči činjenica da je izmjenama Zakona o savjetima mladih omogućeno da tri četvrtine nacionalnog savjeta mladih čine članovi Mladeži HDZ-a.

Kultura i slobodno vrijeme mladih potpuno je zanemareno područje, posebno u ruralnim sredinama, te su mladi isključeni iz kreiranja sadržaja. Istraživanja govore da je tek petina mladih barem jednom bila u nekoj vrsti društvenog centra, kluba ili udruge mladih. HDZ uporno izbjegava napraviti suštinsku reformu obrazovnog sustava, posebice u pogledu uvođenja građanskog odgoja i obrazovanja kao zasebnog predmeta, zbog čega imamo katastrofalne građanske kompetencije među mladima.

Stvorit ćemo društvo socijalne pravde i jednakih šansi

Temeljni cilj naših politika za mlade je stvaranje društva baziranog na ravnopravnom položaju mladih, jednakosti šansi, socijalnoj pravdi i inkluziji socijalno marginaliziranih skupina. Kreirat ćemo sveobuhvatnu nacionalnu politiku za mlade čija će provedba dovesti do shvaćanja mladih kao primarno trenutnog pitanja, a potom i pitanja budućnosti.

Nacionalna politika za mlade, sadržana u novom, kvalitetnijem i preciznijem Nacionalnom programu za mlade, bit će međusektorska te će obuhvatiti različita područja od stanovanja, studentskog standarda, obrazovanja, zdravstva, rada i zapošljavanja, slobodnog vremena, ljudskih prava, socijalne inkluzije, ekološke i digitalne transformacije, do participacije mladih.

SDP putem “Plana za stan” planira osigurati mladim ljudima priuštivo stanovanje kroz različite modele poput dugoročnog najma i prodaje društveno priuštivih stanova. Formirat ćemo poseban fond za gradnju i obnovu stanova kojim ćemo izgraditi 15 000 stanova u šest godina. Kroz novu poreznu reformu, ciljana ulaganja u podrazvijene regije i razvijanje sustava inovacija, poticat ćemo otvaranje novih, kvalitetnijih i bolje plaćenih radnih mjesta za mlade.

Povećat ćemo kapacitete studentskog smještaja i uvesti građanski odgoj kao zaseban predmet

Povećat ćemo kapacitete studentskog smještaja kroz dogradnju postojećih i izgradnju novih studentskih domova kako bismo postigli europski prosjek od 20 % smještenih studenata u studentskim domovima. Uvest ćemo novu regulaciju studentskog rada kroz povećanje godišnjih limita zarade i osnaživanje studentskih radničkih prava. Korigirat ćemo broj, opseg i visinu studentskih stipendija s ciljem osnaživanja i poticanja visokoškolske naobrazbe. Prilagodit ćemo zdravstveni sustav tako da bude pristupačan i otvoren mladim ljudima kroz veća ulaganja u smanjenja liste čekanja te javno-zdravstvene projekte i aktivnosti.

Pokrenut ćemo ozbiljnu i sveobuhvatnu obrazovnu reformu i staviti snažniji naglasak na uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja kao zasebnog predmeta te inkorporiranje seksualnog i zdravstvenog odgoja u školski kurikulum. Zaposlit ćemo stručno psihološko/psihijatrijsko osoblje u sve domove zdravlja, škole i fakultete u Hrvatskoj, povećat ćemo broj specijalizacija za dječju i adolescentu psihijatriju, formirati mobilne timove stručnog osoblja te uvesti koncept emocionalne pismenosti u škole.

Definirat ćemo sektor mladih kroz novi Zakon o mladima te donijeti dugoročnu viziju razvoja sektora mladih. Uložit ćemo u osiguravanje uvjeta za provođenje izvannastavnih aktivnosti s ciljem izjednačavanja nejednakosti te staviti naglasak na participativnost i dostupnost sadržaja, posebno za mlade u ruralnim sredinama. Učinit ćemo kulturni sadržaj dostupniji mladima kroz besplatni pristup kulturnim ustanovama i godišnje financijske potpore za kulturne aktivnosti i sadržaje. Stavit ćemo snažniji naglasak na digitalizaciju javnih usluga i alata koji mladi učestalo koriste, posebno u obrazovanom sektoru, te ćemo poticati razvijanje adekvatne digitalne infrastrukture, uključujući 5G mrežu. Usmjerit ćemo značajnija sredstva u svrhu ubrzanja zelene tranzicije s naglaskom na razvoj održive mobilnosti među mladima, korištenje obnovljivih izvora energije, suzbijanje energetskog siromaštva i decentralizaciju energije.

    © Socijaldemokratska partija Hrvatske