Pratite nas

POLITIKE

Dočekaj svoj red na pregled

Naši građani više neće trošiti dodatan novac plaćajući zdravstvene usluge u privatnim ordinacijama. Smanjit ćemo liste čekanja, ojačati primarnu zdravstvenu zaštitu, a prioritet će nam biti skrb za osobe s posebnim potrebama.

Svjesni smo važnosti jačanja javnog zdravstva. Naši građani više ne smiju trošiti dodatan novac plaćajući zdravstvene usluge u privatnim ordinacijama.

Postojeće politike nisu se uhvatile u koštac s dugim listama čekanja, što je dovelo do “tihe privatizacije” zdravstva i pojačalo neravnopravnost u društvu. U medijima svakodnevno čitamo o ljudima koji ne mogu stići na red za liječenje: jedan pacijent čekao je u prošloj godini ultrazvuk abdomena čak 16 mjeseci! Druga pacijentica bila je naručena na MR mozga za 26 mjeseci, a na mamografiju dojke u KBC Rebro – ako ste se prijavili u siječnju ove godine – možete doći na red tek u listopadu 2025.! U KB-u Dubrava, primjerice, na ultrazvuk abdomena dolazite na red tek u prosincu ove godine.

Bolnice će raditi izvan radnog vremena radi smanjenja lista čekanja

Koalicija Rijeke pravde riješit će taj problem. Bolnice će raditi izvan redovnog radnog vremena radi smanjenja čekanja i pružanja usluga izvan uobičajenih sati. Jednako liječenje bit će dostupno svim građanima, bez obzira na mjesto prebivališta ili materijalni status, a liste čekanja smanjit ćemo na minimum. Naš prioritet bit će skrb za djecu s teškoćama u razvoju, osobe s invaliditetom, mentalnim poremećajima te oboljele od rijetkih i nasljednih bolesti.

Ojačat ćemo i primarnu zdravstvenu zaštitu, posebno u domovima zdravlja, a donijet ćemo i novi plan mreže ugovornih javnozdravstvenih subjekata na temelju aktualnog popisa stanovništva.

Radit ćemo i na poboljšanju reproduktivnog zdravlja građana i proširenju prava na medicinski potpomognutu oplodnju. Uložit ćemo dodatne napore i u smanjenje perinatalne smrtnosti, jačanje primarne pedijatrijske skrbi i poboljšanje zdravstvene skrbi za djecu.

Otvaranje bolničkih kapaciteta izvan redovnog radnog vremena omogućit će priljev bolesnika iz zdravstvenog turizma i privatnog sektora, što će rezultirati i dodatnim prihodima sustavu, ali i omogućiti dodatnu materijalnu stimulaciju zaposlenima u zdravstvenom sustavu.

Naš glavni cilj je povećanje dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite u svim krajevima Hrvatske.

    © Socijaldemokratska partija Hrvatske