Pratite nas

POLITIKE

Besplatni vrtići za sve i veći dječji doplatak

U Hrvatskoj se suočavamo s nedostatkom mjesta u vrtićima te nedovoljnim brojem odgojitelja, što narušava kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa. Otvorit ćemo vrtiće koji će biti za svu djecu besplatni.
Poboljšat ćemo uvjete rada i plaće odgojitelja. Doplatak za djecu postat će ključna komponenta u sustavu obiteljskih potpora, a visina doplatka ovisit će o dobi djeteta.

Nedostatak mjesta u vrtićima te nedovoljan broj odgojitelja narušava kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa u Hrvatskoj, a brojne obitelji, posebno one nižeg socioekonomskog statusa, suočene su s nizom izazova koji ne bi smjeli postojati u modernoj i uređenoj državi.

Problem su i razlike u uvjetima rada ustanova te nedovoljan broj odgojitelja i stručnih suradnika, što dovodi do zapošljavanja nestručnog osoblja. Financiranje boravka djece u vrtićima opterećuje obitelji, a nedovoljna podrška lokalne samouprave dodatno pogoršava situaciju.

Tu je i nesustavni rad s djecom s razvojnim rizicima ili teškoćama te nedostupnost stručnih timova. Ove izazove riješit ćemo sveobuhvatnim pristupom; poboljšanjem kapaciteta ustanova, boljim financiranjem i poštivanjem standarda kvalitete, što se postiže i kroz uspostavu sustava praćenja i vrednovanja.

Uspostavit ćemo optimalne mreže vrtića diljem zemlje

Naša reforma će uspostaviti optimalne mreže ustanova diljem zemlje i osloboditi roditelje troška boravka djece u vrtićima koji će za sve biti besplatni. Kriteriji za upis djece u vrtiće bit će jasni i pravedni kako bi se osigurala jednaka prilika za sve mališane.

Poboljšat ćemo uvjete rada i plaće odgojitelja, poštivati pedagoške standarde, a osigurat ćemo i provođenje rane identifikacije razvojnih potreba djece te podržati njihov razvoj.

Kad je riječ o dječjem doplatku, unaprijedit ćemo demografsku sliku kroz dodatne mjere usmjerene prema mladim obiteljima, s posebnim naglaskom na ulogu očeva u obiteljskom životu. Cilj nam je promijeniti percepciju o ulozi roditelja unutar obitelji, a doplatak za djecu će postati ključna komponenta u sustavu obiteljskih potpora.

Povećat ćemo trajanje očinskog dopusta, ovisno o broju djece, na 20 radnih dana za jedno dijete, a na 25 radnih dana u slučaju blizanaca, trojki ili rođenja više djece istodobno. Jasno ćemo odrediti iznose roditeljskih naknada, uključujući i dvostruke naknade za roditelje djece blizanaca.

    © Socijaldemokratska partija Hrvatske